POŻYCZKI UNIJNE I RZĄDOWE WSPARCIE DLA MŚP

Dlaczego pożyczki preferencyjne są lepsze od finansowania bankowego ?

Zamiast o dotacji, kredycie bankowym lub leasingu pomyśl o pożyczce unijnej...

jak wystartować z własnym biznesem?

skąd pozyskać środki na start biznesu?

pożyczki unijne, inne formy wsparcia na rozpoczęcie działalności

Kiedy myślisz o założeniu działalności gospodarczej zastanawiasz się skąd uzyskać finansowanie na jej rozpoczęcie. Idealną sytuacją jest jeśli posiadasz środki własne lub możesz liczyć na pomoc rodziny (darowizna lub nieoprocentowana pożyczka). Jeśli jesteś osobą bezrobotną możesz ubiegać się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy. Możesz również pozyskać środki z Lokalnej Grupy Działania.

Uzyskanie kredytu bankowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest utrudnione ze względu na konieczność określenia zdolności kredytowej dla podmiotu nie posiadającego jeszcze żadnej historii. Oprócz kredytu można wnioskować o leasing np.na zakup środka transportu.

Doskonałą alternatywą dla dotacji i produktów bankowych, leasingowych są pożyczki unijne.

Pożyczka unijna to:

- niskie, stałe oprocentowanie (wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02)
- brak prowizji przygotowawczej
- finansowanie nawet 100% inwestycji, do 100% wartości brutto
- uproszczone metody oceny zdolności kredytowej
- finansowanie celowe - możliwy zakup środków trwałych używanych, realizacji inwestycji budowlanych w systemie gospodarczym

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą to szczególnie polecaną jest pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie to pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Dzięki pożyczce łatwiej rozpoczniesz działalność gospodarczą. Z pożyczki można bowiem sfinansować wydatki niezbędne do rozpoczęcia działalności, takie jak np. zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, stworzenie strony internetowej, zakup towarów podlegających sprzedaży w ramach prowadzonej działalności, koszty stałe związane z prowadzeniem działalności. Korzystne oprocentowanie pożyczki jest dodatkowym atutem.

Jeśli jesteś już funkcjonującym przedsiębiorcą możesz wnioskować o pożyczki unijne na rozwój.

Nadchodząca perspektywa unijna to m.in.pożyczki unijne, gwarancje i poręczenia kredytowe, kredyty z częściową spłatą w formie dotacji. To możliwość sfinansowania innowacji dla polskich przedsiębiorców. Dotacje będą jedną z form wparcia. Wsparcie w formie dotacji dostępne będzie m.in.z takich programów, jak FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Dostępne będą również unijne dotacje na ekologię.

Czy korzystaliście już z pożyczek unijnych?

  • niskie, preferencyjne oprocentowanie
  • uproszczone metody oceny zdolności kredytowej
  • szybki czas pozyskania środków

pożyczki unijne i inne formy wsparcia MŚP

środki na rozpoczęcie działalności

Doskonałą alternatywą dla dotacji i produktów bankowych, leasingowych są pożyczki unijne.
Pożyczka unijna to niskie, stałe oprocentowanie...

środki na rozwój i finansowanie płynnościowe

Prowadząc działalność gospodarczą potrzebujesz źródeł finansowania biznesu. Możesz finansować się środkami własnymi, kredytem kupieckim, kredytami bankowymi oraz leasingiem. Alternatywą do finansowania bankowego są pożyczki unijne...

gwarancje przetargowe

 Gwarancje i poręczenia to produkty finansowe oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, instytucje finansowe jako zabezpieczenie określonej umowy, kontraktu...
o nas

o nas

Kompleksowe doradztwo dla MŚP oraz kompleksowa realizacja produktów inwestycyjnych na zlecenie – doradztwo gospodarcze, doradztwo finansowe, pożyczki unijne, wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej, działalność sportowa, działalność szkoleniowa, pomoc w tworzeniu i finansowaniu podmiotów typu „START UP”, pisanie biznes planów i planów marketingowych, postępowania naprawcze/restrukturyzacyjne.
+48  723107999
kontakt@pozyczkiunijne.eu
Tataraków 23
Szosa Chełmińska 168/11
87-100 Toruń
Polska
Szukaj