pożyczka unijna lub rządowa, a kredyt, dotacja, leasing

pożyczka unijna - kredyt bankowy - dotacja

Często uważamy, że jedyną właściwą formą finansowania inwestycji, finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej jest dotacja, dofinansowanie. Nie jest to właściwe myślenie. Dotacje powinny wspomagać osoby, które  niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone np.wykluczeniem społecznym. Dotacje winny również wspierać innowacyjne rozwiązania oraz działania priorytetowe jak np.sprawy związane z ochroną klimatu, termomodernizacją itp. Oprócz dotacji na rynku są alternatywne, bardzo dobre rozwiązania wspomagające zakładanie działalności gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorstw - to m,in.pożyczki unijne lub rządowe.  Przypomnijmy - Prawo unijne przewiduje preferencje dla MŚP, m.in. szerszy niż w przypadku dużych przedsiębiorstw dostęp do wsparcia ze środków publicznych. Pożyczki preferencyjne są jednym z istotnych elementów wsparcia. Ta forma finansowania będzie dominująca czyli unijna pomoc zwrotna. Popatrzmy jakie są różnice pomiędzy kredytem, a pożyczką preferencyjną oraz pożyczką preferencyjną, a dotacją.

Pożyczka unijna, a kredyt

cechy charakterystyczne dla pożyczki unijnej:

 •  niskie, stałe oprocentowanie (wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02)
 • brak prowizji przygotowawczej
 • finansowanie nawet 100% inwestycji
 • do 100% wartości brutto
 • uproszczone metody oceny zdolności kredytowej
 • wymagane zabezpieczenie
 • brak finansowania na dowolny cel
 • wymagana dokumentacja i projekcje finansowe
 • w przypadku kompletności dokumentacji - w miarę szybki proces pozyskania finansowania - z reguły do 1 miesiąca
 • duża dostępność do tego typu formy finansowania, często realizowane są nabory
Dlaczego pożyczka preferencyjna? Głównym powodem jest cena finansowania. Koszty finansowe są istotne dla przedsiębiorstwa i przekładają się bezpośrednio na wynik finansowy. Zarówno kredyt bankowy, jak i leasing są z reguły produktami dużo droższymi niż pożyczka unijna.

Pożyczka unijna, a dotacja

cechy charakterystyczne dla pożyczki unijnej:

 • instrument zwrotny, ale niskie, stałe oprocentowanie
 • elastyczność, dostępność - częściej dostępne niż dotacja
 • nie ma trybu konkursowego
 • szeroki zakres wydatków
 • finansowanie nawet 100% inwestycji
 • do 100% wartości inwestycji brutto
 • szybka decyzja pożyczkowa, stosunkowe łatwe rozliczenie - w przypadku kompletności dokumentacji - w miarę szybki proces pozyskania finansowania - z reguły do 1 miesiąca
 • możliwy zakup środków trwałych używanych, realizacji inwestycji budowlanych w systemie gospodarczym
 • brak „okresu trwałości inwestycji”
 • brak wskaźników rezultatu
Dlaczego pożyczka preferencyjna? Głównym powodem jest łatwość i szybkość pozyskania środków. Potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą możemy realizować bardzo szybko, bez zbędnej zwłoki. Wysokość finansowania jest również atutem - możemy uzyskać finansowanie nawet do 100% wartości nakładów inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych. Nie ma również z reguły tzw.wskaźników rezultatu, które wymagane są przy dotacji, również sformalizowanych zasad wykorzystania środków oraz rozliczenia dotacji. Brak spełnienia warunków określonych w umowie dotacyjnej może spowodować konieczność zwrotu dotacji.

Potrzebujesz wsparcia? 
bezpłatna konsultacja t.723107999 Maciej Nath
Szukaj