pomoc zwrotna na rozwój, pożyczki płynnościowe

unijna pomoc zwrotna i rządowe wsparcie na rozwój, 
pożyczki płynnościowe

Nadchodząca perspektywa unijna to m.in.: 

 • pożyczki unijne
 • gwarancje i poręczenia kredytowe,
 • kredyty z częściową spłatą w formie dotacji
 • wejście kapitałowe (venture capital)
Równolegle realizowane są i będą programy wsparcia rządowego (jak np.Wsparcie w starcie).


Pożyczki unijne

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych to 55 Członków, którzy dystrybuują pożyczki unijne w różnych województwach.

Kto może wnioskować o pożyczkę unijną? 

 • na rozpoczęcie działalności (os.bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby pracujące)
 • dla mikroprzedsiębiorstw
 • dla MŚP
 • dla podmiotów ekonomii społecznej
 • inne podmioty- dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, samorządowych jednostek organizacyjnych, organów władzy, administracji rządowej, państwowych jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe itp.

Zakres wydatków – cele inwestycyjne, inwestycyjno-obrotowe: 

 • zakup środków trwałych
 • maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, środków transportu – nowych, używanych 
 • zakup wyposażenia – nowego, używanego
 • strona internetowa,
 • sklep internetowy
 • oprogramowanie, zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup nieruchomości
 • budowa, remont nieruchomości
 • odnawialne źródła energii (np.fotowoltaika, pompy ciepła)
 • rozwój eksportu
 • środki obrotowe, wydatki bieżące
Potrzebujesz wsparcia? 
Bezpłatna konsultacja t.723107999 Maciej Nath
Szukaj