Chcesz zostać swoim szefem? Od czego zacząć?

Pożyczka preferencyjna z opcją częściowego umorzenia

Cześć!

Od czego zacząć? 

1.najważniejszy jest oczywiście pomysł na biznes.

2.sprawdź - regulamin zawierał będzie wykaz wykluczeń branżowych

3.Co prawda finansowanie nie jest przyznawane przez instytucję bankową, ale musisz przygotować się na sprawdzenie tzw."wiarygodności pożyczkowej"

Wiarygodność Wnioskodawcy, małżonka Wnioskodawcy, ewentualnych poręczycieli 
Sprawdź czy posiadasz kredyty, pożyczki i inne zobowiązania, czy są regulowane terminowo, sprawdź czy nie jesteś nadmiernie zakredytowany/a To samo – odnośnie poręczycieli
Sprawdź czy nie posiadasz zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych, nie zalegasz z opłatami/podatkami względem ZUS lub KRUS, US, urzędu gminy

4.przeczytaj uważnie Regulamin 

5.załącznikiem do wniosku jest formularz dot.pomocy de minimis

- sprawdź czy otrzymałeś/otrzymałaś pomoc
– pomyśl czy nie występują podmioty powiązane 

6.Czy dysponujesz zabezpieczeniem spłaty? – przyznane dofinansowania, pożyczki wymaga ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty 


7.Czy posiadasz odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, czy działalność wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia 

8.Jaki będzie przedmiot działalności

9.Jakie rodzaje produktów/towarów/usług będą sprzedawane, oferowane Klientom? 

10.Jak będzie kształtowała się cena produktów/towarów/usług? 

11.Jak będzie lokalizacja przyszłej inwestycji? 

12.Kim będą odbiorcy/dostawcy/Kto stanowić będzie konkurencję 

13.jakie planujesz działania reklamowe/marketingowe?

14.Czy masz już sprecyzowany zakres wydatków? 

15.Następnie musisz sporządzić projekcje finansowe, określić przychody i koszty przyszłej prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapraszam do kontaktu - 723107999 
Szukaj